Zapytanie ofertowe - samochód
14.09.2018 Radosław Szymeczko 895

W związku z realizacją projektu pt.: „Nakło dla Seniora” numer: RPKP.09.01.02-04-0014/18realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014- 2020, Oś priorytetowa 9  solidarne społeczeństwo 9, Działanie 9.1 włączenie społeczne i rozwój usług społecznych w ramach ZIT, Poddziałanie 9.1.2 Rozwój usług społecznych w ramach ZIT zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zakupu samochodu przystosowanego do przewozu 8 osób niepełnosprawnych w tym dla 1 osoby na wózku + kierowca zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją

 

 

aktualizacja z dnia 22.09.2018r. - nie było ofert.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
bip_logo_pomn1_grad.jpg
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane
bezpieczny i aktywny senior logotypy RGB-01.jpg
Plakat.jpg
empatia-logo1.png