Zapytanie ofertowe do szacowania wartości zamówienia "Moja aktywność-pomysłem na jutro"
18.02.2019 Radosław Szymeczko 627

 

Przedmiotem zapytania (szacowanie wartości zamówienia) jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i grupowego wsparcia z osobami, zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wymagają aktywizacji społecznej. Warsztaty organizowane są w ramach projektu „Moja aktywność - pomysłem na jutro” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko - pomorskiego, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Szczegóły znajdują się tutaj

Formularz oferty do wypełnienia znajduje się tutaj

 

Jednocześnie informujemy, że zapytanie ofertowe zostanie ogłoszone w najbliższym czasie w Bazie konkurencyjności

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
bip_logo_pomn1_grad.jpg
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane
bezpieczny i aktywny senior logotypy RGB-01.jpg
Plakat.jpg
empatia-logo1.png