Portal
Klub Integracji Społecznej
05.03.2015 Radosław Szymeczko

Klub Integracji Społecznej jest sekcją, której celem jest realizacja działań umożliwiających osobie odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, a także pełnienia przez nią określonych ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu. Prowadzona w Klubie reintegracja społeczna i zawodowa ma zmniejszać negatywne skutki występujących dysfunkcji poprzez takie usługi, jak: kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu, nabywanie i rozwijanie umiejętności zawodowych.

Wszystkie działania reintegracji społecznej i zawodowej prowadzone w Klubie Integracji społecznej odbywają się poprzez realizację kontraktów socjalnych.

W Klubie Integracji Społecznej MGOPS w Nakle nad Not. mogą być realizowane m.in. następujące formy wsparcia:
- prace społecznie użyteczne
- roboty publiczne
- zajęcia, szkolenia

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
bip_logo_pomn1_grad.jpg
bezpieczny i aktywny senior logotypy RGB-01.jpg
Plakat.jpg
empatia-logo1.png