Portal
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
09.07.2012 Radosław Szymeczko

INSTYTUCJE

działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 Przemoc w rodzinie narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności, a także w celu zwiększania skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 art.1 ust.2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie

udziela się: bezpłatnej pomocy w szczególności w formie:poradnictwa medycznego psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, interwencji kryzysowej i wsparcia, ochrony przed dalszym krzywdzeniem przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej. Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego .

Zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.                 

 

PAMIĘTAJ!

 Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc dla siebie i swoich bliskich.

Poniżej podajemy nazwy instytucji/organizacji, z których pomocy możesz skorzystać i się do nich zwrócić:

*Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – pomoże w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych / Nakło nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 2 tel. 52-386-08-16; 52-386-08-37

*Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – pomoże w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzieli informacji na temat instytucji działających w tym zakresie / Nakło nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46 tel.: 52-386-08-04     

*Punkt Interwencji Kryzysowej  w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46 – pomoże w sprawach prawnych oraz psychologicznych   

-        prawnik / poniedziałek, wtorek od 17,00 do 19,00

-        psycholog / poniedziałek, wtorek, środa 15,00 do 17,00  

*Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Nakło nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 6 tel.: (52) 386-79-68

*Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Nakle nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 6 tel: (52) 386-79-68

*Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Nakielskim Klubie Abstynenta w Nakle nad Notecią ul. Ks P. Skargi 2 tel. 52-385-12-21 – poniedziałek 16,00-18,00

*Punkt Konsultacyjny dla Młodzieży przy  Nakielskim Klubie Abstynenta w Nakle nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 2 – tel. 52-385-12-21- czwartek od 13,00-17,00, e-mail:

www.ptzn.org.pl

*Punkt Konsultacyjny ds. uzależnień Nakło nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 2 52-385-12-21- wtorek 15,30-19,30/ psycholog – wtorek godz. 16,00, terapeuta – wtorek 16,00

*Nakielski Klub Abstynenta w Nakle nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 2 tel.: 52-385-12-21

*Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nakło nad Notecią ul. Dąbrowskiego 46     

  52-386-51-50

*Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu w Nakle nad Notecią ul. Mickiewicza 7 tel. 52-385-21-94

Wtorek      od 16,00 – 19,00

czwartek    od 13,00 – 18,00

*Biuro Porad Obywatelskich w Nakle nad Notecią ul. Dąbrowskiego 58 tel. 52-385-16-18/ e-mail:

/www.bponaklo.pl

Dni i godziny otwarcia:

Poniedziałek      15,00- 19,00

wtorek               15,00 –19,00

Środa                 15,00- 19,00

Czwartek           15,00 -19,00

Biuro Porad Obywatelskich jest miejscem, gdzie każdy, bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie, status majątkowy, może uzyskać bezpłatną rzetelną i wyczerpującą poradę prawną lub obywatelską.

*Komenda Powiatowa Policji Nakło nad Notecią ul. Pocztowa 52-339-32-00 – możesz tam złożyć zawiadomienie o przestępstwie znęcania się, popełnionym na Twoją szkodę lub na szkodę Twoich bliskich i poprosić o udzielenie podstawowej informacji prawnej

* Prokuratura Rejonowa w Nakle nad Notecią ul. Sądowa 1-3 tel.52-386-04-57  

*Sąd  Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Nakle nad Notecią ul. Sądowa 3 tel. 52-386-78-10 – możesz tam złożyć pozew w sprawach rodzinnych lub dotyczących spraw opiekuńczych Twoich dzieci   

*Służba zdrowia w Nakle nad Notecią ul. Chrobrego 15 tel. 52-385-24-73 – możesz tam uzyskać zaświadczenie o doznanych obrażeniach, poprosić o pomoc lekarską, spytać o adresy specjalistycznych poradni lekarskich;  

*Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – jeśli przemocy w Twoim domu towarzyszy picie alkoholu, możesz zwrócić się z wnioskiem o skierowanie sprawcy przemocy na leczenie odwykowe lub uzyskać inną pomoc związaną z nadużywaniem przez niego alkoholu .Nakło nad Notecią ul. Ks. Skargi 6 tel. 52-386-08-29

* Nakielski Ośrodek Terapii Uzależnień - Nakło nad Notecią ul. Drzymały 1 tel. 52 304 50 06

   Jeżeli uzależnienie ( alkoholizm, narkomania, lekomania, hazard) rujnuje życie i zdrowie Twoje

   lub Twojej rodziny, jeżeli masz coraz więcej problemów i nie znajdujesz już żadnej sensownej

   drogi wyjścia, a poczucie winy i wstydu chce Cię zabić - tu będziesz mógł wszystko zmienić -

   z pomocą specjalistów: terapeuty, psychologa, lekarza psychiatry. Dasz radę w końcu przerwać to

   błędne, koszmarne koło bólu, cierpienia, poniżenia, samotności, pustki i lęku.

*Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – zapewnią bezpłatne    schronienie Tobie i Twojej rodzinie, gdy jesteś ofiarą przemocy w rodzinie oraz udzielą Ci specjalistycznej pomocy w tym: pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej, terapeutycznej i medycznej oraz wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.

-        88-181 Jaksice ul. Sportowa 4 tel.: 52-357-89-32

-        89-500 Tuchola ul. Przemysłowa 6 tel.: 52-554-00-45

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel.: 801-120-002

tel.:(22)666-00-60

www.niebieskalinia.pl

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii tel.: (22) 641-15-01

Antynarkotykowy Telefon Zaufania tel. (22)641-15-01

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
bip_logo_pomn1_grad.jpg
bezpieczny i aktywny senior logotypy RGB-01.jpg
Plakat.jpg
empatia-logo1.png