Portal
Przygarnij bezpańskiego psa
14.01.2016 Straż Miejska
grafika

Rada Miejska w Nakle nad Notecią corocznie podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Jest to wymóg ustalony dla samorządów w Ustawie o ochronie zwierząt.

Program ma zastosowanie w stosunku do wszystkich zwierząt domowych /w tym zwierząt gospodarskich/ przebywających w granicach administracyjnych Gminy Nakło nad Notecią, w tym w szczególności do psów i kotów, który obejmuje:

 

1.            Zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt.

2.            Opiekę nad wolno żyjącymi kotami , w tym ich dokarmianie.

3.            Odławianie bezdomnych zwierząt.

4.            Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt.

5.            Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

6.            Usypianie ślepych miotów.

7.            Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt       gospodarskich.

8.            Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  z udziałem zwierząt.

 

W celu wypełnienia obowiązków samorządu terytorialnego, strażnicy miejscy pełnią dyżury poza godzinami pracy, w tym w niedzielę   i święta.

Strażnicy miejscy podczas dyżurów mają za zadanie podjęcie działań w przypadku zaistnienia wskazanych przesłanek lub innego zdarzenia kryzysowego /powódź, pożar/  z udziałem zwierząt domowych i gospodarskich, gdzie konieczna będzie opieka weterynaryjna lub zapewnienie schronienia tym zwierzętom.

Nakielska Straż Miejska jest odpowiednio przygotowana zarówno pod względem technicznym jak i posiadanej wiedzy specjalistycznej w przedmiocie odławiania zwierząt, aby podjąć stosowne działania ratownicze.

Strażnicy miejscy w przeszłości wielokrotnie podejmowali działania polegające na schwytaniu różnego rodzaju zwierząt, takich jak: strusie, krowy, konie, żółwie, waran stepowy, lisy, jenoty, sarny, psy, koty, łabędzie, bociany, nietoperze oraz różnego rodzaju ptaki.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
bip_logo_pomn1_grad.jpg
bezpieczny i aktywny senior logotypy RGB-01.jpg
empatia-logo1.png